სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ფოტო გალერეა

სერტიფიკატები საჯარო მოხელეებს - 24 აპრილი

: 2016-04-24
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლამ სერთიფიკატები გადასცა საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის, დარგობრივი კურსების 2016 წლის პირველი ნაკადის კურსდამთავრებულებს.