სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ფოტო გალერეა

განახლებული სასწავლო პროცესი

: 2016-06-07
სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ადმინისტრაცია გაცნობებთ, რომ სწავლა დაიწყება 20 ივნისს, ორშაბათს, საჯარო მმართველობისა და ადმინისტრირების პროგრამის შემდეგ დარგობრივ კურსებზე : საჯარო ორგანიზაციების მართვა; საჯარო ფინანსები და შიდა აუდიტი; ადამიანური რესურსების მართვა და საქმისწარმოება საჯარო სექტორში; სახელმწიფო შესყიდვები; საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია. რეგისტარცია შესაძლებელია ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის ვებგვერდზე. http://www.zspa.ge/ გისურვებთ წარმატებულ და ნაყოფიერ სასწავლო კურსს.