სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ფოტო გალერეა

სერტიფიკატების გადაცემა.

: 2017-04-07
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლამ 2017 წლის 21 მარტს გამართა სერტიფიკატების გადაცემის ღონისძიება. სერტიფიკატები გადაეცათ 15 კურსდამთავრებულს, რომლებიც წარმოდგენილნი იყვნენ საქართველოს ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებული რეგიონებიდან. სკოლამ შესაძლებლობა მისცა ეროვნული უმცირესობების წარმომადგენლებს, აემაღლებინათ ქართული ენის ცოდნის დონე სამართალმცოდნეობისა და ინფრასტრუქტურის დარგობრივი მიმართულებით.