სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ფოტო გალერეა

საგამოცდო პროცესი ახალქალაქისა და ნინოწმინდის რეგიონულ სასწავლო ცენტრებში

: 2017-05-02
საგამოცდო პროცესი ახალქალაქისა და ნინოწმინდის რეგიონულ სასწავლო ცენტრებში სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების შემსწავლელი საბაზისო პროგრამის ფარგლებში.