სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ფოტო გალერეა

სახელმწიფო ენის სწავლების პროგრამის პედაგოგთა და ადმინისტრატორთა გაერთიანებული სამუშაო შეხვედრა ჟვანიას სკოლაში

: 2018-07-03