სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ვიდეო გალერეა

განათლების მინისტრის მოადგილემ ირინე აბულაძემ ჟვანიას სკოლის დირექტორი ქეთევან ჯაყელი წარადგინა

: 2019-04-06
საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილემ ირინე აბულაძე ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლაში დირექტორი ქეთევან ჯაყელი წარადგინა.