სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ვიდეო გალერეა

ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორი ქეთევან ჯაყელი სტუმრად გადაცემაში "დიალოგი"

: 2019-05-08
სახელმწიფო ენის როლი ეროვნული უმცირესობების ინტეგრაციის პროცესში; თვითმმართველობის გაძლიერება- კვალიფიციური საჯარო მოხელეების გადამზადების პროგრამა; სკოლის განვითარების სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა. ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დირექტორი ქეთევან ჯაყელი სტუმრად გადაცემაში "დიალოგი".