სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ვიდეო გალერეა

ისწავლე ქართული, ჩაერთე ქვეყნის განვითარებაში!

: 2019-06-18
ჟვანიას სკოლა ყველა მსურველს სთავაზობს სახელმწიფო ენის შემსწავლელ კურსებს საქართველის 10 რეგიონულ ცენტრში! ისწავლე ქართული, ჩაერთე ქვეყნის განვითარებაში!