სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ვიდეო გალერეა

ჟვანიას სკოლამ პროგრამის „სახელმწიფო ენის ელჩები“ განხორციელება დაიწყო

: 2021-09-27
ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლამ ეროვნული უმიცრესობებისთვის სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით დაიწყო სწავლება ტრენერთა მომზადების/გადამზადების ახალ სასერტიფიკატო პროგრამაზე „სახელმწიფო ენის ელჩები“ , რომელიც სკოლაში ხორციელდება პირველად.