სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ვიდეო გალერეა

ჟვანიას სკოლაში სასერტიფიკატო პროგრამას - ,,სახელმწიფო ენის ელჩები“ - კონკურსის წესით შერჩეული 20 მსმენელი გადის.

: 2022-11-28
ჟვანიას სკოლაში სასერტიფიკატო პროგრამას - ,,სახელმწიფო ენის ელჩები“ - კონკურსის წესით შერჩეული 20 მსმენელი გადის.