სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

რეგისტრაცია


პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ


პროგრამის სამიზნე ჯგუფი

სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის საკითხებში ტრენერად მუშაობის მსურველი საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი.


პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

ავტორიზებული ან/და აკრედიტებული საგანმანათლებლო დაწესებულების ჰუმანიტარული სპეციალობის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის მქონე ან ამავე ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს ან /და მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ჰუმანიტარული მეცნიერებების აკადემიური ხარისხის მქონე პირს ან პირს, რომელსაც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით აქვს დადასტურებული საგნობრივი კომპეტენცია ქართული ენისა და ლიტერატურის/ქართულის, როგორც მეორე ენის სწავლების.


აპლიკანტები შერჩევის წესი

  • სააპლიკაციო ფორმების გადარჩევა;
  • პროფესიული და ზოგადი უნარების ტესტის ჩაბარება;
  • გასაუბრება.


რეგისტრაციის ვადები და პროცედურა

რეგისტრაცია იწარმოებს ერთი თვის ვადაში - 2021 წლის 3 დეკემბრიდან 2022 წლის 5 იანვრის ჩათვლით 18:00 საათამდე

აღნიშნული პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ, შეავსოთ რეგისტრაციის ფორმა.

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

სსიპ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა 

სახელმწიფო ენის სწავლების და ინტეგრაციის პროგრამის კოორდინატორი.

მობ: 577 37 82 37

ნინო ჩაკვეტაძე

ელ-ფოსტა:zspa@zspa.ge

 

გისურვებთ წარმატებებს!