სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

რეგისტრაცია


პროგრამა სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ


პროგრამის სამიზნე ჯგუფი

სახელმწიფო ენის სწავლებისა და ინტეგრაციის საკითხებში ტრენერად მუშაობის მსურველი საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი.


პროგრამაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ:

ავტორიზებული ან/და აკრედიტებული საგანმანათლებლო დაწესებულების ჰუმანიტარული სპეციალობის ფილოლოგიის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხის მქონე ან ამავე ფაკულტეტის ბაკალავრიატის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებს ან /და მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული ჰუმანიტარული მეცნიერებების აკადემიური ხარისხის მქონე პირებს.


აპლიკანტები შერჩევის წესი

  • სააპლიკაციო ფორმების გადარჩევა;
  • პროფესიული და ზოგადი უნარების ტესტის ჩაბარება;
  • გასაუბრება.


რეგისტრაციის ვადები და პროცედურა

რეგისტრაცია იწარმოებს 14 აპრილიდან 30 მაისის ჩათვლით 18:00 საათამდე

აღნიშნული პროგრამით დაინტერესებულმა პირებმა გთხოვთ, შეავსოთ რეგისტრაციის ფორმა ან გადმოგზავნოთ შევსებული ფორმა, სკოლის ელ - ფოსტაზე zspa@zspa.ge  შემდეგ მოთხოვნილ დოკუმენტებთან ერთად: 

  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი
  • ცნობა უნივერსიტეტიდან ან დიპლომის ასლი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია

სსიპ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

ტრენერთა სატრენინგო პროგრამის ასისტენტი

მობ: 599036543

ქეთევან ბერუაშვილი

ელ-ფოსტა:zspa@zspa.ge

 

გისურვებთ წარმატებებს!


  სარეგისტრაციო ფორმა - იხილეთ ბმული