სსიპ - ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლა

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ინფორმაცია სსიპ ზურაბ ჟვანიას სახელობის სახელმწიფო ადმინისტრირების სკოლის დაფინანსებისა და ხარჯთაღრიცხვის შესახებ


2023 - წელი


2022 - წელი


2021 - წელი


2020 - წელი


2019 - წელი


2018 - წელი


2017 - წელი


2016 - წელი


2015 - წელი


2014 - წელი